sedino iki kwe ra mbalesi sms ku blaaaasss lh risk :'(
ketoke mau ng skolah kyo biasa wae weruh aku